Drivmedelsanläggning

Pumpo

Pumpö

Det avgörande för Adak Allehandas långsiktiga överlevnad är att skapa och sedan behålla största möjliga köptrogenhet samt ev skapa en liten omsättningsökning. En drivmedelsanläggning vid Allahanda skulle förstärka köptrogenheten och generera merförsäljning som skulle förbättra och på lång sikt stabilisera Adak Allehandas ekonomi.

Vi har undersökt möjligheterna om en mack vid affären, med minsta möjliga ekonomiska risk för Adak Allehanda och till så marknadsmässiga priser som möjligt. Eftersom vinsten på drivmedel är liten har förutsättningarna för macken satts till att Adak Allehandas ekonomi inte skall belastas – macken skall täcka alla sina kostnader och generera ett litet överskott för oförutsedda utgifter.

Att Adakbygden dessutom får tillbaka en service som sedan länge saknats gör inte saken sämre.

Notera att Allehandas ekonomi skall långsiktigt inte stjälpas utan istället hjälpas. Går macken inte ekonomiskt ihop så blir det inget av.

”Nu får det vara nog med utarmningen av landsbygden!”

”Istället tar vi tag i framtiden och ser möjligheterna.”

Drivmedelscontainer

Drivmedelscontainer

Vi har kontaktat en del leverantörer och kommit fram till att Skelleftebränslens upplägg nog passar bäst här i Adak

Skelleftebränslens upplägg

Skelleftebränslen sköter allt med

 • planbeskrivningar, bygglov, tillstånd, miljöansvar
 • drivmedlen och den ekonomiska hanteringen som rör den
 • har miljöansvaret

Vi har ansvar för

 • daglig tillsyn och drift
 • att hålla anläggningen tillgänglig och prydlig, d.v.s. skotta och hålla rent

Vi erhåller

 • genomströmningsersättning som täcker drift + lite mer.
 • arrendeavtal med Ske-bränslen över periodiseringstiden och stödtiden.

Macken

 • tar Skelleftebränslens kort och sedvanliga bankkort. Kontantkort att köpa i kassan.
 • de med prisavtal = har samma pris oavsett tapp.

Nyckelfärdig anläggning Pris ca 700 000 – 800 000 kr + markarbeten

Helkapslad ovanjordsanläggning med dubbelmantlad cistern med balja som tar all cisternvolym. Är lätt omsättningsbar och har direkt efter etablering ett övervärde

 • Tomten bredvid
 • Markarbeten

Det finns redan tillgång till el och VA anslutning

Finansiering

 • Investeringsbidrag 50 % + ev. %
 • Leader-bidrag m.m
 • Regleringsmedel
 • Andelar eller stöd ifrån företag
 • Andelar eller stöd ifrån föreningar
 • Andelar eller stöd ifrån allmänheten
 • Lån

Risk

Vid 0-ekonomi, 0-intresse = Säljs anläggningen efter stödtid och periodisering. Eftersom anläggningen bär sina driftkostnader är risken låg.

Andelar

Tanken är att en medlemsandel kostar 500 kr men det är fritt att köpa flera andelar, både för privatpersoner, företag och föreningar.

Vi behöver minst 150 000 kr, 300 andelar, men vi hoppas på 250 000 kr, 500 andelar, för att maximalt minimera risken.

Mer kommer…….

ADAK

Adak, småort i Malå kommun Västerbottens län, cirka 200 invånare.
Adak omges av Stora Adakträsket och Lilla Adakträsket. Genom Adak flyter även Adakbäcken och Skäppträskån.

Källa: Wikipedia

Läs mer

Adak Allehanda

Öppettider

Må-Fre10.00-17.30
Lör10.00-12.00
Sön16.00-17.00